Gode kunderelationer

Vi sætter kunden i centrum, og blive stolte når nogen af dem fortæller os, at de troede de var den eneste kunde vi havde – med al den fokus vi har vist, på netop deres opgave og virksomhed! Så ved vi, at vi har gjort noget rigtigt – og det er partnerskaber, vi værdsætter, og som harmonerer med vores værdier.

Vi har siden 2001 arbejdet med uddannelse og udvikling for detailhandelen, og oplever hver opgave som noget helt specielt – og derved kan vi bevare fokus, energi og målrettethed på opgaven, og hver gang være med til at skabe gode resultater, sammen med vore kunder. Det har ført til mange gode og langvarige relationer og partnerskaber, som vi værner om.

Her kan du se nogle af de virksomheder, som vi siden 2011 har skabt udvikling sammen med – og hvor både vi og de har udviklet sig. Kontakt os for at høre nærmere hvis du er nysgerrig, og vil høre mere om lederkurser, salgstræning, serviceudvikling eller andet.

Læs mere om hvad kunderne siger om RCC

Kundeudtalelser

Hvor tit hører og læser man ikke udtryk som “vi samler på glade kunder” eller “vi gør mere for dig”. Vi har bedt nogle af vore kunder sige, hvad de mener om samarbejdet med os. Nedenfor kan du læse, hvad de enkelte kunder siger om det at bruge RCC som leverandør af udvikling og uddannelse til netop deres virksomhed.

Har du oplevet et godt forløb eller haft en god oplevelse med RCC, som du gerne vil dele med andre, er du velkommen til at sende os en hilsen.

Såvel ledere som sælgere har været med på en lang række aktiviteter hos RCC – lige fra salgskurser til lederkurser, men også forskellige arrangementer med fokus på TEAM, OPLEVELSER og ARBEJDSGLÆDE.

RCC er blevet brugt til forskellige leder- og samarbejdskurser. Både som arrangør og som deltager oplever jeg RCC som meget nærværende. Forløbene har en god kombination mellem teoretiske og praktiske øvelser. RCC formår at tilpasse indholdet, så det passer til hverdagen i vores virksomhed. Mikkel er god til at fange deltagernes opmærksomhed og god til at fornemme, hvordan en gruppe som os lærer bedst. RCC har været med til at skabe bedre ledere, som er blevet bedre til at forberede en opgave, tackle konflikter og se på sine medarbejderne som ressourcer.

Uddannelsesansvarlig Jørgen Wisborg, Marcus

Vi har været med som facilitator og kursusledere på en række aktiviteter, der alle understøtter den vækststrategi der er i virksomheden. Så fokus har været på ledelse, personlig performance, teamwork og optimering af processer i dagligdagen.

Vi oplever RCC som lydhøre og gode til at sætte sig ind i organisationen om det gæl-der ledergruppen eller salgsstyrken. RCC har givet os et konkret og praktisk værktøj samt en fælles platform at arbejde udfra, når vi skal forstå forskellige typer af med-arbejdere og hvordan disse arbejder sammen. Det har givet større forståelse for hin-anden i virksomheden og skabt et godt udgangspunkt for dialog og et godt internt samarbejde.

Direktør Dennis Lyngsø, Intersnack Taffel

Øget kundefokus er vigtigt alle steder, og RCC har sammen med Bilka arbejdet med udvalgte faggrupper, hvor der er blevet drøftet WHY!, holdninger, adfærd og meget andet – altsammen med sigte på at øge Kundefokus ude i varehusene.

De selvstændige installatørerer har sammen med RCC arbejdet med at optimere forretningen, ved at se på salgsindsatster, motivation og ledelse. Forløbet har været et længere forløb, med mange kort nedslag – for at øge implementeringsgraden

Vi har brugt RCC til forskellige opgaver, primært til medarbejderudvikling omkring salgsindsatser. Jeg oplever RCC som gode, professionelle, meget jordnære og ydmyge i deres tilgang til at løse opgaverne. Klaus har senest været med på et af TS-gruppens landsmøder i forbindelse med at facilitere en tilbagemelding på en spørgeskemaundersøgelse, som alle TS-gruppens afdelinger har deltaget i. Klaus’ ydmyge tilgang og hans rolige taleform er en stor styrke, som gør, at han kan arbejde med alle mennesker.

Direktør Mick Clausen, TS-gruppen AMBA

I tæt samarbejde med Masai´s ledelse, har vi udviklet forskellige uddannelsestiltag til medarbejdere og leder i butikkerne i Norden. Fokus er øget salg og god ledelse, der skaber arbejdsglæde i butikkerne.

Vores sælgere og butikschefer har været på kurser, som RCC har skræddersyet til vores behov. Mikkel er en rigtig god sparringspartner, som kommer med gode inputs til at opnå, hvad vi ønsker som virksomhed. Vi har fået nogle redskaber og fælles referencer, der gør det nemmere at italesætte og håndtere udfordringer i hverdagen. Mikkel er desuden meget kompetent, sympatisk og velafbalanceret, og det gør, at vores medarbejdere har en enorm tillid til ham.

Retaildirektør Lisbeth Dueholm,  MASAI Clothing Company

Igennem mange år har vi lavet lederuddannelsesforløb for restaurantchefer og ledere in spe, samt arbejdet tæt sammen med ledelsen i Sunset Boulevard om at understøtte den strategiske udvikling der er i kæden.

Igennem flere år har vi været med til at designe og gennemføre de store Arbejdsglædeseminarer, som BA afholder for deres medlemmer. Udgangspunktet har hver gang været, at få en flok medarbejdere til at gå hjem, med armene over hovedet, glæde og en god refleksion over eget arbejdsliv – så var vi lykkedes. Derudover løser vi i samarbejde med BA Teambuildingsdage ude i de enkelte butikker.

Vi har samarbejdet med RCC ved flere arbejdsglædeseminarer samt nogle teambuil-dings-processer for medarbejdere med udfordringer i forhold til trivsel. Mikkel og Klaus er nogle gode fyre, der er dygtige, seriøse og troværdige. De er rigtig gode til at møde mennesker, dér hvor de er – både ledere, ledere for ledere eller andre medarbejdere. Medarbejderne vender opløftede hjem og synes, at det har været nogle rigtig gode dage, hvor de enkelte workshops har givet stor værdi. Det er samti-dig til glæde for medarbejdernes ledere, som også siger, at de mærker en stor forskel på medarbejderne.

Udviklings- og uddannelseschef Carsten Meinertz, Brugsforeningen Arbejdsforeningen

Hos Harald Nyborg har vi i mange år – i tæt samspil med direktionen – lavet flere forskellige udviklingstiltag. Alt fra personalemøder i de enkelte butikker, Produktkendskabskurer, talent- og lederudvikling, og forskellige store samlinger på tværs af kæden. Endvidere kører vi i perioden 2014- 2017 et langt lederudviklingsforløb for såvel leder i butikker som bagland.

I tæt samarbejde med ledelsen i Hoffmann Teknik, har vi haft fokus på ”Den sælgende montør” – med udgangspunkt i udvikling af såvel ledelsesmæssige og salgsmæssige kompetencer, hos såvel ledelse som montører. Mantraet har hele vejen igennem været ”Den løsningsorienterede Partner” – og det gælder såvel ledere som medarbejdere.

Vi har brugt RCC ved flere lejligheder, herunder facilitering af interne workshops samt salgstræning for at opnå bedre kunde- og forretningsforståelse hos vores elektrikere og teknikere. RCC er en agil virksomhed, som er hurtige til at tilpasse sig situationen og dermed sætte sig ind i vores behov. Mikkel og Klaus besidder begge en umiddelbarhed og et nærvær, som rammer plet i forhold til dem, de står overfor. Med et teoretisk udgangspunkt tilpasses modeller så det matcher os, og formidles på en måde så det bliver brugbar viden i forhold til nu-situationen. Vores medarbejdere er gået hjem med noget nyt i ”værktøjskassen” som har flyttet nogle grænser og styrket den måde, de repræsenterer os som virksomhed på, når de er ude hos kunden.


Afdelingschef Lars Strange, Hoffmann A/S – Teknik

Vi har gennemført et netværksforløb i kommunens handelsbyer, hvor ledere og ansatte fra detail-/servicevirksomheder har deltaget i et 6 måneder langt forløb. Fokus var på sammenhold, bundlinie, arbejdsglæde og god ledelse.

Vi har haft fornøjelsen af at bruge RCC i forbindelse med et ambitiøst kompetence-udviklings- og strategiforløb. Lige fra tilrettelæggelsen til gennemførelsen og den en-delige strategidebat har Mikkel og Klaus været super professionelle, seriøse og dygti-ge samarbejdspartnere. De har god indsigt i handelsbranchen, stærke erfaringer med salg og service samt gode evner i forhold til procesforløb. Endvidere besidder de begge en god evne til at kommunikere, møde folk i øjenhøjde, skabe tillid og så sam-tidig fastholde en god portion humor i deres arbejdsmetoder.

Erhvervsdirektør Mariager Fjord Kommune, Torben Ladefoged

Sammen med bestyrelsen i Handelsstandsforeningen, har vi gennemført et netværksforløb i kommunens handelsbyer, hvor ledere og ansatte fra detail-/servicevirksomheder har deltaget i et 6 måneder langt forløb. Fokus var på sammenhold, bundlinie, arbejdsglæde og god ledelse.

Sammen med bestyrelsen i Handelsstandsforeningen, har vi gennemført et netværksforløb i kommunens handelsbyer, hvor ledere og ansatte fra detail-/servicevirksomheder har deltaget i et 6 måneder langt forløb. Fokus var på sammenhold, bundlinie, arbejdsglæde og god ledelse.

Vi har gennemført et netværksforløb i kommunens handelsbyer, hvor ledere og ansatte fra detail-/servicevirksomheder har deltaget i et 6 måneder langt forløb. Fokus var på sammenhold, bundlinie, arbejdsglæde og god ledelse.

Vi har gennemført et netværksforløb i kommunens handelsbyer, hvor ledere og ansatte fra detail-/servicevirksomheder har deltaget i et 6 måneder langt forløb. Fokus var på sammenhold, bundlinie, arbejdsglæde og god ledelse.

Sammen med bestyrelsen i Handelsstandsforeningen, har vi gennemført et netværksforløb i kommunens handelsbyer, hvor ledere og ansatte fra detail-/servicevirksomheder har deltaget i et 6 måneder langt forløb. Fokus var på sammenhold, bundlinie, arbejdsglæde og god ledelse.

Sammen med bestyrelsen i Handelsstandsforeningen, har vi gennemført et netværksforløb i kommunens handelsbyer, hvor ledere og ansatte fra detail-/servicevirksomheder har deltaget i et 6 måneder langt forløb. Fokus var på sammenhold, bundlinie, arbejdsglæde og god ledelse.

Sammen med bestyrelsen i Handelsstandsforeningen, har vi gennemført et netværksforløb i kommunens handelsbyer, hvor ledere og ansatte fra detail-/servicevirksomheder har deltaget i et 6 måneder langt forløb. Fokus var på sammenhold, bundlinie, arbejdsglæde og god ledelse

Sammen med bestyrelsen i Handelsstandsforeningen, har vi gennemført et netværksforløb i kommunens handelsbyer, hvor ledere og ansatte fra detail-/servicevirksomheder har deltaget i et 6 måneder langt forløb. Fokus var på sammenhold, bundlinie, arbejdsglæde og god ledelse.

Sammen med bestyrelsen i Handelsstandsforeningen, har vi gennemført et netværksforløb i kommunens handelsbyer, hvor ledere og ansatte fra detail-/servicevirksomheder har deltaget i et 6 måneder langt forløb. Fokus var på sammenhold, bundlinie, arbejdsglæde og god ledelse.

Sammen med bestyrelsen i Handelsstandsforeningen, har vi gennemført et netværksforløb i kommunens handelsbyer, hvor ledere og ansatte fra detail-/servicevirksomheder har deltaget i et 6 måneder langt forløb. Fokus var på sammenhold, bundlinie, arbejdsglæde og god ledelse.

Sammen med bestyrelsen i Handelsstandsforeningen, har vi gennemført et netværksforløb i kommunens handelsbyer, hvor ledere og ansatte fra detail-/servicevirksomheder har deltaget i et 6 måneder langt forløb. Fokus var på sammenhold, bundlinie, arbejdsglæde og god ledelse.

Sammen med Irma har vi haft forkus på Irma Service, hvor opgaven var at få alle ansatte til at få en positiv holdning og adfærd i forhold til service.

Vi har arbejdet med fokusindsats i udvalgte SuperBrugsen, hvor det kunne handle om at øge service, salg e.l.. Derudover har vi sammen med salgsledelsen i SuperBrugsen kørt et Strategiseminar for kædens salgschefer.

Med udgangspunkt i exitpolls, har RCC præsenteret og faciliteret mulige løsninger for kædens ledere, som de efterfølgende har været hjemme og implementere. Derudover har vi lavet salgstræning i butikken flere steder i DK.

I tæt samarbejde med ledelsen, har vi deltaget i implementeringen af en ny arbejdsstruktur. Målet med processen var at gøre overgangen til nyt system så let som muligt for de forskellige afdelinger.

Sammen med Legekæden har vi gennemført ledelses- og salgskurser for kædens medlemmer.

Salg på apoteket – hvordan bevarer vi den høje faglighed samtidig med at vi øger salget. Dette var udfordringen som vi sammen med Nomeco udviklede et koncept til, og efterfølgende gennemførte i samarbejde med Nomecos konsulenter.

Sammen med HR har vi arbejdet med implementering af feedback i organisationen, samt teamudvikling for ledergrupperne.

Sammen med direktionen er der igangsat en række initiativer omkring ledelse, salg og teaamudvikling – alt sammen med fokus på at være en professionel leverandør.

Sammen med RCC har vi etableret et eksternt fokus/perspektiv på vores virksomhed. Det er første gang, vi laver sådan et samarbejde, og vores oplevelse er, at vi er rykket betydelig tættere sammen i salgsafdelingen – og produktionen har opdaget, at man ikke kan vinde alene. Dette takket være en fremragende service fra de super professionelle mennesker i RCC.

Salgsdirektør Henrik Sørensen, Glaseksperten A/S

Igennem flere år har vi sammen med OK arbejdet med ledelse på flere niveauer i organisationen. Derudover har vi været involveret i flere seminarer for større dele af organisationen, når der skal arbejdes med f.eks. værdiimplementering.

RCC har haft fokus på at skabe et individuelt kursus der er tilpasset vores ønsker og behov. De har været lydhøre over for vores ønsker til gennemførsel og resultat, og er kommet med alternative vinkler at anskue problemstillingerne på. Vi har fået et unikt kursus og nogle gode oplevelser, som er tilpasset vores specifikke situation og ønsker, og som bærer tydeligt præg af, at de ikke er copy-pastet fra tidligere kunder. Hvis jeg skulle sætte 3 ord på vores oplevelse med RCC, må det være: Engageret, professionelt og personligt.

Eva Grann, Sekr. chef

Vi har været med til at udvikle og gennemføre salgsledelse for alle butikschefer i Danmark, samt salgsledelse for lederaspiranter på stationerne.

Sammen med Shell har vi løst flere opgaver, blandt andet lederkurser og lederuddannelser, samt arbejdet med Effektiv styring af stationen.

I vores dagligdag arbejder vi med at dygtiggøre vores ledere, og i fortsættelse af det har alle lederne lavet DISC profil på egne medarbejdere. Disse profiler bruges i aktiviteterne med RCC, hvor vi indgående drøfter den bedste tilgang til opfølgning og ledelse på hver enkelt, og her oplever vi RCC som en inspirerende medspiller, der også kan tilføre nye vinkler og værktøjer til os.

Anne Ledizig, HR Chef

I tæt samarbejde med Solo´s ledelse, har vi planlagt og gennemført flere uddannelsesforløb for hhv. Ledere og medarbejdere i kædens butikker. Derudover laver vi også salgstræning i butikken i åbningstiden, for at øge fokus på salget.

Vi oplever RCC som kompetente på et meget højt niveau – konsulenterne er empatiske og fagligt dygtige.
Dette – sammenholdt med en meget professionel tilgang til aktiviteterne – har betydet et meget stort udbytte for alle, der har deltaget i kurserne.

Lone Hansen, Personalechef

Vi har blandt andet lavet salgskurser, ledelseskurser, arbejdet med resultater fra Mystery Shopping og lavet salgstræning på gulvet i åbningstiden – en palette af aktiviteter der skal give en bedre kundeoplevelse og øget salg i butikken.

Vi har sammen med EuroFlorist tilbudt de enkelte blomsterhandlere drifts- og ledersparring, samt lavet kurser for ledere og medarbejdere.

Hos Euroflorist har vi gennem samarbejdet med RCC fået mulighed for at tilbyde vore medlemmer relevante og lønsomme kurser – hvor de bl.a. får styrket deres salgsteknikker og ledelseskompetencer samt en effektivisering af deres hverdag i butikkerne.
Dette har kunnet lade sig gøre, fordi RCC har en helt speciel evne til at motivere og sætte sig ind i deltagernes behov på en tillidsvækkende og samtidig professionel måde.

Lea Madsen, Kædechef

RCC har deltaget i koncept- og butiksudvikling af den nye kædestruktur, og efterfølgende lavet salgs- og ledelseskurser sammen med kæden.

I flere SPAR butikker har vi arbejdet med et fælles fokus på Service, og den enkeltes medarbejders bidrag til kundens oplevelse.

Ved en række forskellige butikker, har vi været ude og gennemføre trænings i butikken. Det handler om at have fokus på salg, have den rette indstilling og teknik – og så træner vi det i åbningstiden med rigtige kunder, og brugbar feedback.

Inspirerende peptalk på FAGA´s årsmøde, om salg, holdninger og indstilling.

Tilrettelagt og gennemført en teamudviklingsdag, med fokus på oplevelse og sammenhold.