Gode kunderelationer

Vi sætter kunden i centrum, og bliver stolte, når de fortæller os, at de med al den fokus, vi har vist på netop deres opgave og virksomhed, troede, at de var vores eneste kunde. Det er de partnerskaber, vi værdsætter, og som harmonerer med vores værdier.

Siden 2001 har vi arbejdet med uddannelse og udvikling, og vi oplever stadig hver opgave som noget helt specielt. Derved kan vi bevare fokus, energi og målrettethed på opgaven, så vi sammen med kunden skaber gode resultater – hver gang. Det har ført til mange gode og langvarige relationer og partnerskaber, som vi værner om.

Kundeudtalelser

Du kan herunder møde nogle af de virksomheder, som vi samarbejder med i dag eller har samarbejdet med, om større eller mindre projekter. For både virksomheden og os, handler det om at få strategierne til at leve i virkeligheden, og medarbejdere og ledere til at lykkes i deres job. Derfor prioriterer vi hver og en af projekterne med vores kunder højt.

Vi har været med som facilitator og kursusledere på en række aktiviteter, der alle understøtter den vækststrategi, der er i Taffel. Fokus har været på ledelse, personlig performance, teamwork og optimering af processer i dagligdagen.

Læs udtalelse

Vi oplever RCC som lydhøre og gode til at sætte sig ind i organisationen, om det gælder ledergruppen eller salgsstyrken. RCC har givet os et konkret og praktisk værktøj samt en fælles platform at arbejde ud fra, når vi skal forstå forskellige typer af medarbejdere, og hvordan disse arbejder sammen. Det har givet større forståelse for hinanden i virksomheden og skabt et godt udgangspunkt for dialog og et godt internt samarbejde.

Direktør Dennis Lyngsø, Intersnack Taffel

Vi har arbejdet med fokusindsatser i udvalgte SuperBrugsen, hvor det har handlet om at øge service, salg eller lignende. Derudover har vi sammen med salgsledelsen i SuperBrugsen, kørt et Strategiseminar for kædens salgschefer, hvor der er blevet sat spotlight på god ledelse.

Igennem flere år har vi været med til at designe og gennemføre de store Arbejdsglædeseminarer, som BA afholder for deres medlemmer. Målet er hver gang at få en flok medarbejdere til at gå hjem med armene over hovedet, glæde og en god refleksion over eget arbejdsliv. Derudover tilbyder vi, i samarbejde med BA, kurser for de enkelte butikker. Det er både teamdage og kurset Danmarks bedste servicemedarbejder.

Læs udtalelse

Vi har samarbejdet med RCC ved flere arbejdsglædeseminarer samt nogle teambuildings-processer for medarbejdere med udfordringer i forhold til trivsel. Mikkel og Klaus er nogle gode fyre, der er dygtige, seriøse og troværdige. De er rigtig gode til at møde mennesker, dér hvor de er – både ledere, ledere for ledere eller andre medarbejdere. Medarbejderne vender opløftede hjem og synes, at det har været nogle rigtig gode dage, hvor de enkelte workshops har givet stor værdi. Det er samtidig til glæde for medarbejdernes ledere, som også siger, at de mærker en stor forskel på medarbejderne.

Udviklings- og uddannelseschef Carsten Meinertz, Brugsforeningen Arbejdsforeningen

Hen over de mange år, hvor vi har samarbejdet med nielsens, har der været en række, spændende tiltag i form af både sælger– og lederuddannelse, som alle har haft fokus på det samme: At skabe en kundeoplevelse, der skaber værdi for både kunde, kæde og medarbejder!

Læs udtalelse

“RCC har været en god samarbejdspartner over mange år. Vi afholder bl.a. lederkurser for vores nyankommne butikschefer. Kurserne er en god investering for os, og lederne får altid noget med hjem.” – Søren Bebe Nielsen, adm. direktør Nielsen’s A/S 

Læs mere om Nielsens udviklingsrejse her.

Samarbejdet med ALDI er startet som en del af lederuddannelse af ledere på alle kædens niveauer. I samarbejde med CFL sikrer vi at klæde alle fra distriktschefer og butikschefer til souschefer, assistenter og ledere in spe på til at varetage ledelsens mange facetter.

Øget kundefokus er vigtigt alle steder, og RCC har sammen med Bilka arbejdet med udvalgte faggrupper, hvor der er blevet drøftet WHY!, holdninger, adfærd og meget andet – alt sammen med sigte på at øge Kundefokus ude i varehusene.

Føtex fokuserer gennem deres værdier på, at give kunden en god oplevelse, og sammen har vi skabt fornyet fokus på service. Med respekt for både kultur og det eksisterende servicekoncept har vi været på en fælles servicerejse.

Læs udtalelse

Service er kommet for at blive, og RCC har været med til at italesætte og sætte fokus på service i vores organisation.” – Jan Larsen, Salgsdirektør føtex

Læs mere om føtex’ servicerejse.

Beskrivelse af samarbejde på vej…

Med målet om at være en professionel leverandør, har vi sammen med direktionen igangsat en række initiativer, der skal give bedre ledelse, øge salget og skabe teamudvikling.

Læs udtalelse

Sammen med RCC har vi etableret et eksternt fokus/perspektiv på vores virksomhed. Det er første gang, vi laver sådan et samarbejde, og vores oplevelse er, at vi er rykket betydelig tættere sammen i salgsafdelingen – og produktionen har opdaget, at man ikke kan vinde alene. Dette takket være en fremragende service fra de super professionelle mennesker i RCC.

Salgsdirektør Henrik Sørensen, Glaseksperten A/S

Beskrivelse af samarbejde på vej…

Beskrivelse af samarbejde på vej…

Beskrivelse af samarbejde på vej…

I tæt samarbejde med Masai´s ledelse, har vi udviklet forskellige uddannelsestiltag til medarbejdere og ledere i butikkerne i Norden. Med målet om at skabe arbejdsglæde i butikkerne, har fokus været øget salg og god ledelse.

Læs udtalelse

Vores sælgere og butikschefer har været på kurser, som RCC har skræddersyet til vores behov. Mikkel er en rigtig god sparringspartner, som kommer med gode inputs til at opnå, hvad vi ønsker som virksomhed. Vi har fået nogle redskaber og fælles referencer, der gør det nemmere at italesætte og håndtere udfordringer i hverdagen. Mikkel er desuden meget kompetent, sympatisk og velafbalanceret, og det gør, at vores medarbejdere har en enorm tillid til ham.

Retaildirektør Lisbeth Dueholm,  MASAI Clothing Company

Viborg Løve Apotek

Beskrivelse af samarbejde på vej…

Fokus for vores samarbejde med Nomeco var: salg på apoteket – hvordan bevarer vi den høje faglighed samtidig med, at vi øger salget. En spændende udfordring, som vi sammen med Nomeco udviklede et koncept til, og efterfølgende gennemførte i samarbejde med Nomecos konsulenter.

Fast Food A la Francaise

Beskrivelse af samarbejde på vej…

Med udgangspunkt i exitpolls har vi været med til at præsentere og facilitere mulige løsninger på udfordringer for kædens ledere, som de efterfølgende har kunnet implementere hjemme i butikkerne. Derudover har vi lavet konkret salgstræning i flere af butikkerne.

Hos Harald Nyborg har vi i mange år – i tæt samspil med direktionen – lavet flere forskellige udviklingstiltag. Alt fra at hjælpe med at sikre, at personalemøderne i de enkelte butikker skaber værdi, til produktkendskabskurser samt talent- og lederudvikling. Større samlinger på tværs af kæden med forskellige fokusområder har også været på programmet.

Sammen med EuroFlorist har vi sat fokus på ledelse og drift via drifts- og ledersparring med de enkelte blomsterhandlere, samt lavet kurser i salg og kundeservice for ledere og medarbejdere.

Læs udtalelse

Hos Euroflorist har vi gennem samarbejdet med RCC fået mulighed for at tilbyde vore medlemmer relevante og lønsomme kurser – hvor de bl.a. får styrket deres salgsteknikker og ledelseskompetencer samt en effektivisering af deres hverdag i butikkerne.
Dette har kunnet lade sig gøre, fordi RCC har en helt speciel evne til at motivere og sætte sig ind i deltagernes behov på en tillidsvækkende og samtidig professionel måde.

Lea Madsen, Kædechef

Såvel ledere som sælgere har været med på en lang række aktiviteter hos RCC – lige fra salgskurser til lederkurser, som har skabt både god ledelse og øget salg i butikkerne. Derudover har vi været med til forskellige arrangementer med fokus på TEAM, OPLEVELSER og ARBEJDSGLÆDE.

Læs udtalelse

RCC er blevet brugt til forskellige leder- og samarbejdskurser. Både som arrangør og som deltager oplever jeg RCC som meget nærværende. Forløbene har en god kombination mellem teoretiske og praktiske øvelser. RCC formår at tilpasse indholdet, så det passer til hverdagen i vores virksomhed. Mikkel er god til at fange deltagernes opmærksomhed og god til at fornemme, hvordan en gruppe som os lærer bedst. RCC har været med til at skabe bedre ledere, som er blevet bedre til at forberede en opgave, tackle konflikter og se på sine medarbejderne som ressourcer.

Uddannelsesansvarlig Jørgen Wisborg, Marcus

Som en del af en ny kædestruktur har vi i RCC deltaget i udvikling af koncept og butik. For at sikre succes med nyt koncept har vi efterfølgende lavet salgs- og ledelseskurser sammen med medarbejderne fra kæden.

Vi har blandt andet lavet salgskurser, ledelseskurser, arbejdet med resultater fra Mystery Shopping og lavet salgstræning på gulvet i åbningstiden – en palette af aktiviteter, der skal give en bedre kundeoplevelse og øget salg i butikken.

Sammen med Shell har vi løst flere opgaver som blandt andet inkluderer lederkurser og -uddannelser, samt arbejdet med effektiv styring af stationen, hvor resultatet har været både bedre ledelse, bedre service og øget salg.

Læs udtalelse

I vores dagligdag arbejder vi med at dygtiggøre vores ledere, og i fortsættelse af det har alle lederne lavet DISC profil på egne medarbejdere. Disse profiler bruges i aktiviteterne med RCC, hvor vi indgående drøfter den bedste tilgang til opfølgning og ledelse på hver enkelt, og her oplever vi RCC som en inspirerende medspiller, der også kan tilføre nye vinkler og værktøjer til os.

Anne Ledizig, HR Chef

Igennem flere år har vi sammen med OK arbejdet med ledelse på flere niveauer i organisationen. Derudover har vi været involveret i flere af organisationens seminarer, hvor arbejdet har været i fokus, bl.a. værdiimplementering.

Læs udtalelse

RCC har haft fokus på at skabe et individuelt kursus der er tilpasset vores ønsker og behov. De har været lydhøre over for vores ønsker til gennemførsel og resultat, og er kommet med alternative vinkler at anskue problemstillingerne på. Vi har fået et unikt kursus og nogle gode oplevelser, som er tilpasset vores specifikke situation og ønsker, og som bærer tydeligt præg af, at de ikke er copy-pastet fra tidligere kunder. Hvis jeg skulle sætte 3 ord på vores oplevelse med RCC, må det være: Engageret, professionelt og personligt.

Eva Grann, Sekr. chef

Hos Statoil har vi været med til at udvikle og gennemføre salgsledelse for alle butikschefer i Danmark. Derudover har lederaspiranter på stationerne været igennem salgsledelsesforløb, som har været med til at sikre den næste generation af ledere hos Statoil.

Beskrivelse af samarbejde på vej…

I tæt samarbejde med ledelsen i Hoffmann Teknik, har vi haft fokus på ”Den sælgende montør” – med udgangspunkt i udvikling af såvel ledelsesmæssige og salgsmæssige kompetencer, hos både ledelse og montører. Mantraet har hele vejen igennem været ”Den løsningsorienterede Partner”, som har givet medarbejdere på alle niveauer værktøjer til at håndtere diverse daglige udfordringer.

Læs udtalelse

Vi har brugt RCC ved flere lejligheder, herunder facilitering af interne workshops samt salgstræning for at opnå bedre kunde- og forretningsforståelse hos vores elektrikere og teknikere. RCC er en agil virksomhed, som er hurtige til at tilpasse sig situationen og dermed sætte sig ind i vores behov. Mikkel og Klaus besidder begge en umiddelbarhed og et nærvær, som rammer plet i forhold til dem, de står overfor. Med et teoretisk udgangspunkt tilpasses modeller så det matcher os, og formidles på en måde så det bliver brugbar viden i forhold til nu-situationen. Vores medarbejdere er gået hjem med noget nyt i ”værktøjskassen” som har flyttet nogle grænser og styrket den måde, de repræsenterer os som virksomhed på, når de er ude hos kunden.


Afdelingschef Lars Strange, Hoffmann A/S – Teknik

De selvstændige installatører har sammen med RCC arbejdet med at optimere forretningen, ved at se på ledelse, motivation og salgsindsatser. Med henblik på at øge implementeringsgraden har vi været igennem et længere forløb med mange kortere nedslag, som har været med til at træne ejerledere i at være ledere og at have fokus på ledelse frem for kun på drift.

Læs udtalelse

Vi har brugt RCC til forskellige opgaver, primært til medarbejderudvikling omkring salgsindsatser. Jeg oplever RCC som gode, professionelle, meget jordnære og ydmyge i deres tilgang til at løse opgaverne. Klaus har senest været med på et af TS-gruppens landsmøder i forbindelse med at facilitere en tilbagemelding på en spørgeskemaundersøgelse, som alle TS-gruppens afdelinger har deltaget i. Klaus’ ydmyge tilgang og hans rolige taleform er en stor styrke, som gør, at han kan arbejde med alle mennesker.

Direktør Mick Clausen, TS-gruppen AMBA

Sammen med NCC, har vi tilrettelagt og gennemført flere teamudviklingsdage med fokus på at give gode oplevelser og skabe sammenhold i virksomheden.

Læs udtalelse

RCC er blevet brugt til forskellige leder- og samarbejdskurser. Både som arrangør og som deltager oplever jeg RCC som meget nærværende. Forløbene har en god kombination mellem teoretiske og praktiske øvelser. RCC formår at tilpasse indholdet, så det passer til hverdagen i vores virksomhed. Mikkel er god til at fange deltagernes opmærksomhed og god til at fornemme, hvordan en gruppe som os lærer bedst. RCC har været med til at skabe bedre ledere, som er blevet bedre til at forberede en opgave, tackle konflikter og se på sine medarbejderne som ressourcer.

Uddannelsesansvarlig Jørgen Wisborg, Marcus

Igennem mange år har vi lavet lederuddannelsesforløb ledere fra flere lag i virksomheden – både distriktschefer, restaurantchefer og ledere in spe. Tyngdepunktet for udviklingsforløbene har været at tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere, samt løfte de ledelsesmæssige kompetencer og skabe kvalitetsledelse i alle kædens butikker.

Forløbet for Carls Jr. har haft fokus på at skabe den gode kundeoplevelse i restauranten. Det har vi gjort via servicetræning og kundefokus, som har givet medarbejdere og ledere værktøjer til i det daglige arbejde at kunne give gæsterne den bedst mulige oplevelse.

Forløbet for Starbucks har haft fokus på at skabe den gode kundeoplevelse i restauranten. Det har vi gjort via servicetræning og kundefokus, som har givet medarbejdere og ledere værktøjer til i det daglige arbejde at kunne give gæsterne den bedst mulige oplevelse.

Beskrivelse af samarbejde på vej…

I flere handelsstandsforeninger og i samarbejde med byernes handelsforeninger over landet, har vi gennemført et netværksforløb i byerne, hvor ledere og ansatte fra detail- og servicevirksomhederne har deltaget i et 6 måneder langt forløb. Hvor fokus var på sammenhold, bundlinje og arbejdsglæde og god ledelse.

Resultaterne af disse forløb har skabt et fælles fokus i byen, hvor sammenholdet blandt de erhvervsdrivende er blevet styrket. Det har bl.a. betydet større opbakning og fælles aktiviteter på tværs af butiksformater.

Netværket i Hobro har været med til at styrke de erhvervsdrivende – sammen og hver for sig. Løbende mødes de for at udveksle erfaringer og fællesskabet er stærkt, som har været med til at øge bundlinje, sikre god kundeservice og arbejdsglæde.

I et forløb med fokus på samarbejde på tværs af byer og i kommunen er der blevet etableret et stærkere fællesskab, som med øget fokus på salg, kundeservice og ledelse giver nethandlen kamp til stregen.

Læs udtalelse

“Vi har med stor glæde brugt RCC til et udviklingsforløb for detailhandelen i vores 4 centerbyer i kommunen.” – Flemming Jensen, Erhvervskonsulent, Vækst Jammerbugt erhverv og turisme.

Læs mere om, hvordan et samarbejde mellem en visionær og investeringsvillig kommune, sammen med 4 ihærdige handelsforeninger har fået igangsat en udviklingsproces.

Holstebro Handelsstandsforening

Nysgerrig på metoder og de forskellige samarbejder?

Så kan du læse et udpluk af vores kundecases herunder.

jammerbugt

Når samarbejde giver nethandlen kamp til stregen

"RCC er eksperter i at skabe en fællesskabsfølelse med deres fokus på...
føtex

En fælles servicerejse

”Vi vil gerne være mere serviceorienterede, og have øget kundefokus i varehusene,...
nielsen

Skræddersyet lederudvikling til tøjbutik

"RCC har været en god samarbejdspartner over mange år. Vi afholder bl.a....