“RCC er eksperter i at skabe en fællesskabsfølelse med deres fokus på samarbejde. Forløbende er ikke akademiske og teoretiske, men derimod praktisk-orienterede fyldt med sjove indspark mod dét, der tilfører værdi til vores virksomheder.”

/Flemming Jensen, Erhvervskonsulent Jammerbugt Kommune

 

Samarbejde skydes i gang med kickoff

En fælles kickoff- og inspirationsaften for 80 deltagere skød hele forløbet i gang. Efterfølgende mødtes sælgere og ledere fire gange i løbet af tre måneder, hvor der blev sat fut i de gode rutiner. Hele vejen igennem var der fokus på at arbejde praktisk med de problemstillinger og opgaver, som deltagerne oplevede hjemme i butikkerne.

Forløbet blev rundet af med en strategidag for lederne fra de fire byer. Her blev der udvekslet tanker og tager beslutninger om fælles indsatser, som skulle igangsættes efter forløbet.

Resultatet af forløbet har været berigende for samtlige deltagere. Der er blevet skabt et tættere samarbejde imellem byerne og butikkerne. Der er skabt øget fokus på salg, god ledelse og arbejdsglæde i de butikker, som har været med.

Som en ekstra krølle på halen har kommunen i samarbejde med de fire byer nu ansat en fælles citychef, som skal være med til at videreudvikle området og byerne i Jammerbugt Kommune.

Et godt eksempel på, hvordan et samarbejde mellem en visionær og investeringsvillig kommune, sammen med fire ihærdige handelsforeninger har fået igangsat en værdifuld udviklingsproces.

Når samarbejde giver nethandlen kamp til stregen

Detailhandlen i de mindre byer og kommuner er udfordret af konkurrencen fra de store byer udenfor kommunegrænsen og af nethandlen. I Jammerbugt kommunes fire største handelsbyer er det ingen undtagelse.

Kommunen besluttede derfor i samarbejde med de fire centerbyer at etablere et tættere samarbejde både internt og på tværs af byerne.

Flemming fra Erhvervskontoret havde hørt om de by-forløb, som RCC havde lavet andre steder, og efter et par indledende møder, blev vi enige om at igangsætte et lignende forløb for de 4 handelsbyer i Jammerbugt Kommune.

Fokus for forløbet var på ledelse og salg, men i lige så høj grad på at styrke netværk og samarbejde imellem alle deltagerne.

Vi har med stor glæde brugt RCC til et udviklingsforløb for detailhandlen i vores 4 centerbyer i kommunen. Vores oplevelse er, at RCC er meget engagerede, dygtige og humoristiske i deres tilgang til forløbet.

Mikkel og Klaus er meget involverende i deres kursusforløb, hvilket skaber en positiv og konstruktiv fornemmelse for deltagerne i forløbet, både ejer, lederne og deres medarbejdere!”

Flemming Jensen, Erhvervskonsulent Jammerbugt Kommune

Leave a Reply