Indsats vs. udbytte: Sådan prioriterer du opgaverne helt rigtigt

Nogle gange kan det være svært at nå alt det, der står på to do-listen. Ligesom at det kan være svært at prioriterer, hvilke ting, der er de vigtigste, og hvad der skal gøres først.

I sådan et tilfælde er det vigtigt at prioritere de ting, der skaber størst værdi for dig selv og for dit arbejde. På den måde undgår du at spilde tiden på at gøre ting, som ikke er værdiskabende.

Når opgaverne på to do-listen skal prioriteres, ser man på indsatsen vs. udbyttet af opgaven.

Prioriteringen af opgaverne kan illustreres med prioriteringsmodellen, som kan ses på billedet herover.

Her har vi to akser: opgaveindsatsen på højkant og opgaveudbyttet på langs.
Begge rangerende fra lille/lavt til stor/højt. Med denne inddeling får vi fire felter, som er med til at guide dig til at vælge hvilke og hvornår du skal lave opgaverne.

Nogle opgaver kan betegnes som lavthængende frugter, da udbyttet er højt og indsatsen lille. Sådanne opgaver bør man bare skynde sig at få gjort, da de skaber stor værdi uden at det kræver det helt store af dig.

I modsatte hjørne findes opgaverne, som du faktisk helst skal undgå at bruge tid på. Det er der, hvor indsatsen er stor og kræver meget af dig. Samtidig er udbyttet lille.

Det gør ikke noget, at nogle opgaver kræver en stor indsats at færdiggøre, så længe det forventede udbytte vurderes til at være tilsvarende stort. Med sådanne opgaver bør man planlægge, hvornår det skal gøres. På den måde bibeholder man muligheden for det høje udbytte.

Så…

Ved lige at bruge et øjeblik på at prioritere, planlægge og vurdere opgaverne på to do-listen, er der base for at klare mange flere af dem, der rent faktisk skaber værdi for dig.

Leave a Reply