prioritering unødigt godt

At gøre det nu eller at gøre det i morgen. Dét er spørgsmålet

Bruger du også sætningen: Det gør jeg i morgen.

Eller ækvivalenten: Jeg begynder i morgen/på mandag/1. januar/osv…

Der er mange eksempler på, hvorfor og hvordan man bruger ”det gør jeg i morgen”.

For eksempel: fra i morgen begynder jeg at løbe eller fra i morgen spiser jeg flere gulerødder eller fra i morgen begynder jeg at lave to do lister eller fra i morgen begynder jeg at …

Det er en farlig sætning, som er med til at udskyde nogle af alle de gode ting, vi gør i hverdagen.

Just do it

Nike har fat i noget. Bare gør det.

Nogle gange er det nødvendigt at gennemtænke et hvert scenarie og planlægge grundigt for at sikre et godt og værdiskabende udbytte.

Andre gange dør initiativet i planlægning og gennemtænkning af alle de mulige scenarier. På de timer der er brugt på at tænke over hvordan, hvornår, hvorfor, hvilke faktorer osv. osv., kunne opgaven være udført mange gange.

Særligt hvis det er en mindre opgave, hvor indsatsen faktisk ikke kræver det store for at give et større udbytte.

Det er her man bare skal: just do it. Det er dér magien opstår.

Unødigt godt

Den detaljeorienterede læser krummer nok tæer ved denne overskrift. Intet kan da være unødigt godt? Det er da kun godt, at noget er supergodt?

I nogle situationer kan det være nødvendigt at vurdere om en opgave absolut skal være udført perfekt og bedre end forventet eller om den bare skal udføres tilstrækkeligt.

I sådanne situationer kræver opgaven mere af dig end det, du får ud af at løse den over forventning. Netop derfor kan det være nødvendigt bare at gøre det og bare at gøre det godt i stedet for supergodt.

Det kan være svært at vide, hvordan opgaverne skal prioriteres på ”den rigtige måde”. Derfor kan man vurdere indsatsen vs. udbyttet. Det kan du læse lidt mere om i artiklen: Sådan prioriterer du dine opgaver helt rigtigt.

Med andre og opsamlende ord skal opgaverne (lynhurtigt) vurderes i relation til om indsatsen skal være omfattende og planlægges, og om udbyttet skal være tilsvarende ekstra godt.

Leave a Reply