bedre bundlinje med arbejdsglæde

5 skridt der flytter virksomheden op ad trappen trin for trin

Når man har glæde ved sit arbejde, er man ofte også mere effektiv, tager beslutninger til gavn for virksomheden og på den måde skaber værdi for arbejdspladsen. Arbejdsglæde har altså en direkte proportionel effekt på bundlinjen.

Når arbejdsglæde skal på dagsordenen er der 5 trin i på trappen, der trin for trin fører virksomheden hen mod en flottere bundlinje.

Trin 1: Beslut at arbejdsglæde skal være en værdi i virksomheden

Hvis arbejdsglæde skal være en naturlig del af virksomheden, skal det helt ind under huden – ligesom værdierne. Det må derfor ikke bare blive flotte management ord.

Alle (også medarbejderne) skal derfor naturligt kunne svare på: HVORFOR vil vi have arbejdsglæde som værdi, HVAD mener vi når vi siger arbejdsglæde, HVEM tager teten, HVILKE handlinger understøtter eller understøtter ikke værdien.

Trin 4: Tænk involvering, anerkendelse og feedbacks på tværs af organisationen

Som leder har man det primære ansvar i at igangsætte, følge op, give feedback, sætte nye mål, tilpasse kursen osv. Det gælder også i en proces, hvor arbejdsglæde skal på dagsordenen.

Igangsættes processen rigtigt har man en masse ambassadører i medarbejderstaben. Man kan således bruge kollegaservice som et redskab til at styrke arbejdsglæden.

Trin 2: Arbejdsglæde er IKKE noget, man bare kan få – det er en indre tilstand, der skal fremelskes

Der vil utvivlsomt opstå tvivl undervejs i processen. Her gælder det om at være vedholdende. For at gøre det lettere for medarbejderne at få arbejdsglæden til at leve i hverdagen, er det vigtigt at ansvarsfordelingen er på plads.

Det er lederen, der er ansvarlig for at skabe rammerne, hvor arbejdsglæden kan trives. Dog er det den enkelte medarbejder, der er ansvarlig for egen glæde.

Når forventningsafstemningen og rammerne er på plads, er der dannet grundlag for at bygge på dén indre tilstand som arbejdsglæde er.

Trin 3: Sæt i gang – følg op og sæt mere i gang

Det er individuelt, hvad der skaber (arbejds-)glæde:

for nogen er det at være sammen med andre om at løse opgaverne. For andre er det, at de opgaver, man skal løse, giver mening. Indflydelse og anerkendelse virker for mange. At spille bordfodbold i pauserne giver nogen energi til dagen. At nå målet skaber glæde for en del.

Mange veje fører til Rom.

Lederen skal være med til at finde ud af, hvad der skaber glæde hos den enkelte medarbejder. Tal med medarbejderne, find ud af hvad der skaber glæde for den enkelte, og aftal hvordan det kan komme til at fylde mere i hverdagen. En lille ting der som lederen kan gøre i hverdagen og som skaber arbejdsglæde er at huske at rose og anerkende medarbejdernes arbejde.

Sidst men ikke mindst skal man huske at fejre succeserne undervejs.

Trin 5: Gå forrest og gå langt

Selvom det lyder, som om det er let og nemt og kun medfører fordele, skal det ikke skjules, at det kræver en lang og sej indsats at få arbejdsglæden til at leve af sig selv. Ligesom det er for alle større forandringer.

Derfor er det vigtigt, også når der efter 3 måneder ikke er konkrete resultater og andre begynder at stille spørgsmålstegn ved det rigtige i missionen at være vedholdende.

At ”leve arbejdsglæden” er for mange et step ud af komfortzonen. Nogle medarbejdere siger med det samme ja til at følge med, nogle vil hurtigt søge tilbage mod den gamle kultur.

Her skal man som leder være klar på at tage tilbage for at hente dem, der ikke kommer med elevatoren første gang.

Sæt tid af til at komme godt i gang, synliggør resultaterne undervejs, vær klar med planen og giv uforbeholden og ægte anerkendelse til de medarbejdere, som er med til at igangsætte den nye kultur i virksomheden.

Følges ovenstående 5 trin, er I godt på vej til en forandring og implementering af arbejdsglæde som en værdi og del af kulturen i virksomheden.

Leave a Reply