Vi arbejder sammen med Erhvervsakademi Aarhus

Styrk dine egne eller dine medarbejderes ledelsesmuskler i samarbejde med RCC på Retail Akademi Uddannelsen.

Vi har lyttet til vores kunder og flere har givet udtryk for, at de mangler mere ledelsesmæssig effektivitet, hvor tyngdepunktet er udvikling af mennesker og virksomhed.

Den udfordring har vi taget til os og i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus har vi skræddersyet en officiel akademiuddannelse i Retail, hvor kandidaterne får op til 60 ECTS point for beståede fag.

Vores tilgang er ret enkelt og fleksibel for både virksomhed og kandidater. Vi tilbyder både lukkede og åbne hold. Man kan enten tilmelde sig hele Retail Uddannelsen, som består af 4-6 fag, eller tage et enkelt fag ad gangen.

Vi sikrer:

– en praksisorienteret tilgang, hvor læringen er let overførbar til din hverdag

– varieret undervisning, med masser af eksempler taget ud af din hverdag

– opgaver og indhold der er relevant for din virksomhed og ledelsesmæssige udvikling

– at de valgte uddannelsesdage ligger udenfor de travle dage i butikken

For os handler udvikling om at involvere, sikre ejerskab for egen udvikling, skabe motivation for at forandre sig – og så ikke gøre det sværere end det er!

Klik på linket her og tilmeld dig uddannelsen – hvis du vil udføre ledelse mere intelligent! Vi glæder os til at se dig på Retail Akademi Uddannelsen.

Erhversakademi Aarhus’ hjemmeside