Gør I udviklingen indviklet, og har I svært ved at komme videre?

City & Center

Sammen er vi stærkere, og er vi stærke, er vi også mere attraktive! I mange byer er der et fælles ønske om at tiltrække flere besøgene, og give dem en god oplevelse, så de køber mere – men i næsten lige så mange byer er det svært at skabe en fælles strategi omkring dette.

RCC har erfaring med at samle såvel ledere som medarbejdere til et kort og intenst forløb, hvor fokus er på salg og service, ledelse og attraktivitet – et forløb, der fører til konkrete forbedringer i såvel den enkelte butik som i hele byen, og hvor netværk, bedre bundlinje og øget arbejdsglæde har været udbyttet for deltagerne.

I centrene er de fælles forudsætninger ofte givet. Her er rammen sat for den enkelte butik, hvor fokus dermed rettes mere på leder- og sælgeradfærd, for dermed at øge bundlinjen i den enkelte butik.

Kontakt os

Er du nysgerrig på at høre mere om, hvordan vi blandt andet arbejder med korte og forandringsskabende forløb i byer og centre, strategisamarbejder med bestyrelsen eller hvordan vi kan komme med et indspark til Handelsstandsforeningens Generalforsamling, så kontakt os gerne på mikkel@retailcc.dk eller klaus@retailcc.dk.

Du kan høre, hvad de siger i de kommuner og handelsstandsforeninger, hvor vi allerede har kørt udviklingsforløb.